top of page

Skladiščenje

Prevzamemo

Skladiščimo

Dostavimo

Zagotavljamo

Med naše storitve spada tudi začasno skladiščenje blaga. Naročniki občasno naročajo prevoze za blago, ki še ni predvideno za uporabo / prodajo zato jim nudimo začasno skladiščenje v naših prostorih.

Vaše blago bomo prevzeli, prepeljali, uskladiščili in dostavili, ko bo to potrebno.

Cargo storage

Retrive
Store
Deliver

We guaranty

Our services also include temporary storage of cargo. Our Clients use our storage facilities for cargo that is yet to be delivered in time.

We can retrive, transport, store and deliver your cargo when you need it.

bottom of page