top of page

Skladiščenje

Prevzamemo

Skladiščimo

Dostavimo

Zagotavljamo

Med naše storitve spada tudi začasno skladiščenje blaga. Naročniki občasno naročajo prevoze za blago, ki še ni predvideno za uporabo / prodajo zato jim nudimo začasno skladiščenje v naših prostorih.

Vaše blago bomo prevzeli, prepeljali, uskladiščili in dostavili, ko bo to potrebno.

bottom of page