top of page

O nas / About us

Spoznajte nekaj podrobnosti o našem podjetju

Podjetje je bilo ustanovljeno leta 1991 pod imenom Prevozništvo Darka Novak s.p. s katerim smo uspešno poslovali in se leta 2016 odločili za prestrukturiranje podjetja v NOVAK TRANS d.o.o. Naše novo podjetje obsega 48 zaposlenih, vključno z vodstvom, disponenti, serviserji in vozniki tovornih vozil. Podjetje NOVAK TRANS d.o.o. se še vedno razvija in raste zato se veselimo novih poslovnih priložnosti ter novih sodelavcev.

Get to know some details about our company

The Co. was founded in 1991 under the name Prevozništvo Darka Novak s.p. which was very successful. In the year 2016 we have deceided to restructure our Co. into NOVAK TRANS d.o.o. Our Co. employs 48 people that includes management, dispachers, mechanics and drivers. Our Co. is still growing and developing therefore we welcome all new business oportunities and new co-workers.

bottom of page