top of page

Prevoz blaga

Zagotavljamo hiter,

varen in zanesljiv

prevoz blaga

Naši cilji

Naše storitve pretežno obsegajo prevoz blaga od proizvajalca / prodajalca do naročnika in prav zaradi tega se trudimo zagotavljati najboljše. Spremljamo trenutne razmere na trgu, sledimo zakonodajam držav v katerih prevažamo, nenehno posodabljamo svoja vozila in opremo.

Naš cilj je pripeljati blago do naročnika hitro in varno.

Cargo transport

We guaranty swift, secure and reliable cargo transport

Our goals

Our services mainly consist of transporting cargo from manufacturer / seller to consumer or dealer therefore we are trying to ensure the best service possible.

We are constantly monitoring the market, following the legislations to a "T" in all the countries that we ship to, we are always upgrading our fleet and equipment to ensure the best quality service.

bottom of page